מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 66/126

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 66/126

תגים

תיאור

Legal query addressed to Avraham Maimonides. Reuven b. Yaʿaqov married a widow. He sickened and died, when she was 6 months pregnant. He left behind household goods such as earthenware and copper pots (birām). His father Yaʿqūb demanded the household goods. Reuven's widow refused to hand them over, arguing that she had to pawn them to raise money to pay for syrups and chickens for Reuven in his illness and also to repay his debts. Yaʿqūb continues to demand the goods, and she continues to refuse. What should be done?

Bodl. MS heb. d 66/126 126 recto

126 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/126 126 verso

126 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום