מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 66/114

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 66/114

תיאור

Legal document. Location: Fustat. Dated: 1541 Seleucid = 1229/30 CE, under the authority of Avraham Maimonides. Al-Shaykh al-Muhadhdhab Abū l-Thanāʾ Netanʾel b. Berakhot known as Ibn ʿAmmār al-Sukkarī makes a declaration concerning al-Shaykh al-Thiqa Hiba/Natan b. David. The continuation is lost. The following shelfmarks are all related, and some subset of them may join: T-S NS 320.130b (PGPID 25402), T-S AS 153.31 (PGPID 16605), and Bodl. MS heb. d 66/114 (PGPID 19397).

Bodl. MS heb. d 66/114 114 recto

114 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/114 114 verso

114 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום