מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 65/39

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 65/39

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Bill of divorce (get). Dated: Thursday, 2 Adar I 1437 Seleucid, which is 1126 CE. Location: Fustat. Husband: Avraham b. Shemarya. Wife: Esther bt. Namir. Signed by Ḥalfon b. Menashshe and Yiṣḥaq b. Shemuel ha-Sefaradi. The attestation on verso that she received the get is signed by Ḥalfon b. Menashshe and Yiṣḥaq ha-Melammed b. Ḥayyim Nafūsī.

Bodl. MS heb. d 65/39 39 recto

39 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 65/39 39 verso

39 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום