רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. b 3/35

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. b 3/35
  1. ציטוט
    נחמיה אלוני, הספרייה היהודית בימי הביניים: רשימות ספרים מגניזת קהיר‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
    למהדורה, תרגום ראה
    • #48, p. 208