רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. b 3/35

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. b 3/35

תגים

תיאור

Accounts of a bookseller from first half of the 12th century, as it mentions Netanel ha-Shishi. There are lists in Judaeo-Arabic on both sides, as well as lists of names and numbers in Arabic script on both sides. The Judaeo-Arabic portions are edited by Allony et al. Arabic portion awaiting transcription.

Bodl. MS heb. b 3/35 35 recto

35 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. b 3/35 35 verso

35 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום