מסמך משפטי: BL OR 5561B.18

מסמך משפטי BL OR 5561B.18

תגים

תיאור

Recto: Legal document involving Saadya ha-Kohen Me'ili (?) and Hayyim Luki (?) the Alexandrian, possibly dated Tammuz 1788 CE (תצמיח i.e. [5]548). Needs further examination for the content. Verso: acconts. ASE.