רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J14.22 + T-S NS J431

מכתב T-S 8J14.22 + T-S NS J431
 1. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • ח40
  • ח40
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה