רשומה קשורה ל-מכתב: BL OR 10578Q.10

מכתב BL OR 10578Q.10
  1. ציטוט
    Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2020).
    כולל digital edition
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה