רשומה קשורה ל-מכתב: BL OR 10578M.13

מכתב BL OR 10578M.13
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה