מכתב: T-S 8J13.21

מכתב T-S 8J13.21

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Letter to Simha from Eliyyahu in which he notes that he left from Fustat and arrived in Alexandria on Friday, and further states that “our hearts are anxious about the girl (sabiya) and her daughter.” 13th century. EMS

T-S 8J13.21 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. אלי חצרה ר שמחה הבחור היקר סט
  2. מן מחבה אליהו
  3. יערפה אנה כרג מן מצר וצל במשיה אללה תע
  4. אלי אלתגר יום אלגמעה באכר וקלובנא
  5. משגול עלי אלצביה ואבנתהא
  6. אלבארי תע יגעל אלעאקבה אלי כיר וסלאמה
  7. ונחן בפצל אללה תע נרגוא אן נעייד

תרגום

T-S 8J13.21 1v

1v

page b

אלי מצר יסלם לר שמחה צהר אליה

שמ צו

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J13.21: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.