רשימה או טבלה: T-S 8J11.4

רשימה או טבלה T-S 8J11.4

תגים

תיאור

Account for Nisan and Iyyar 1494 sel. ca. 1183. The revenue from only eleven apartments and compounds of the qodesh for two months is listed in the first part of this document. The total is 352.5 dirhams. For some reason, Abu'l-Bayan collected the rent from only half of the usual number of houses. There follows a list of expenditures, including the usual items, which total 125.75 dirhams. There is also a list of payments received by the qodesh from Abu'l-Bayan (some of them through the beadle, Makhfuz). (Information from Gil, Documents, pp. 337-338 #84). The scribe is Shmuel b. Sa'adya Halevi (Date: 1163-1204)

T-S 8J11.4 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

a

 1. תצקיע גבאיה אלפרנס ביאן לשהרין והמא ניסן וא[ייר]
 2. אתצד אלמואפקאן לדי אלח[גה] ומחרם סנה תסע
 3. דאר אלזגאג קנו ½ סכן בן אלמרגאני
 4. דאר בן טיבאן כב דאר אלשיך אבו נצר מד
 5. בן אלוגיה ז אבו אלרצא ו בן גלאב ח בן אלרקי ח
 6. אלבקאל ח חמיד ה אלגזאר ח ען שהרין ק
 7. אלגמלה שנב ½
 8. וען בקיה חסאב נא אלגמלה תג ½ לה מן דלך
 9. עמא פרק לצעפא עא ואודע ענד מחפוט מ זית
 10. טייב ללעראקיין ו ½ ר יפתח ב ½ ללעני ½ תנציף ביר ב
 11. גלקין פי דאר אלזגאג ב ½ כלו ½ ורק ¼ אלגמלה קכה3/4
 12. ען גבאיה אלשהרין לה אלבאקי עליה בעד מא אעתד
 13. לה באלגבאיה קקמג
 14. וען גראמה ה ½
 15. לה מן דלך צרה מאיה דרהם
 16. וצרה תלתין דרהם אודע דלך
 17. ענד מחפוט ולה איצא
 18. צרה מאיה דרהם ואחדה
 19. אודע דלך ענד מחפוט קכג

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto

 1. The accounting of the collection of the parnās Bayān for two months namely, Nisan and Iyyar 

 2. 1494, corresponding to Dhūʾl- ḥijja (578) and Muḥarram of the year [57]9: 

 3. Dār al-Zajjāj, 156 1⁄2. The apartment of b. al-Mirjānī, 30. 

 4. Dār b. Ṭibān, 22. Dār al-Shaykh Abū Naṣr, 44. 

 5. B. al-Wajīh, 7. Abūʿl-Riḍā, 6. B. Jallāb, 8. B. al-Raqqī, 8. 

 6. Al-Baqqāl, 8. Ḥamid, 5. Al-Jazzār, 8. For two months, 100. 

 7. Total, 352 ½. 

 8. Balance of the (previous) account, 51. Total, 403 1/2. To his credit, of it, 

 9. distributed to the poor, 71. Left with Maḥfūz, 40. Olive oil 

 10. for the Babylonians, 6 1⁄2. R. Yiftaḥ, 2 1/2. To the poor one, 1/2. Cleaning of the well, 2. 

 11. Two locks in Dār al-Zajjāj, 2 1⁄2. Emptying, 1/2. Paper, 1/4. Total, 125 3/4. 

 12. For collection for two months, 35, Balance, charged to him after having paid 

 13. him for collection, 243. 

 14. For a debt, 8 1/2. 

 15. To his credit, of it, one purse, 100 dir. 

 16. Another purse, 30 dir., which be handed over 

 17. to Maḥfūẓ. Also to his credit, 

 18. one purse, 100 dir. 

 19. Handed over to Maḥfūẓ, 123. 

 

T-S 8J11.4 1v

1v

verso b

 1. וקבץ איצא מן אלפרנס ביאן צרה קסו וצרה מב וקבץ מן אלפנדקאני ען אגרה
 2. רביע אלאכר עה אלגמלה תריט ½

Verso

 1. Also, collected from the parnās Bayān, one purse, 166. Another purse, 42. Collected from the keeper of the funduq for the rent of 

 2. Rabīʿ  al-ākhir, 75. Total, 619 1/2.

 

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J11.4: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.