מסמך שלטוני: T-S Ar.42.94

מסמך שלטוני T-S Ar.42.94

תגים

תיאור

State document. Dating: early 13th century (Ayyubid period). Petition from Khuyalāʾ b. Ḥasan and Abū l-Jaysh to the caliph al-ʿĀdil regarding an iqṭāʿ in the district of Minyat Khalaf. The land for the iqṭāʿ formerly belonged to the amīr Muʾnis ʿAlī b. Jawl al-Mihrānī and, after he decamped, to Sayf al-Islām. Khuyalāʾ is asking for a decree that would allow him and Abū l-Jaysh to enter these lands. On verso is a Hebrew liturgical text. (Information from CUDL)

T-S Ar.42.94 1r

1r

תיעתוק

Geoffrey Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).

Recto

 1.                              الناصرية

 2.                            خيلا بن حسن وابو الجيش

 3.                             بن احمد

 4. بسم الله الرحمن الرحيم

 5. الـ[ـممـ]ـلــ[ـوك يقبـ]ـل الارض بين يدى المولا السيد الاجل الملك

 6. [   ]ـل [المـ]ـمظفر الهمام ناصر الاسلام غياث الانـ[ـام          ]

 7. سلطان جيوش المسلمين خلد الله ملكه      وينهى ان 

 8. الناحية المعروفة بمنية خلف كانت باسم الامير ⟦مونس⟧ على بن جول 

 9. المهرانى وتخلا عنها وقد بقى الذى باسمه محلول فراح الي 

 10. المولا سيف الاسلام ويسل الانعام عليهم بدخولهم 

 11. علي خبزه فيها ليخدوا السبيل الي خدمة مالك

 12. الرق انعاما عليهـ[ـمـ]ـا واحـ[ـسـ]ـانا اليهما وللرا العالية

 13. فضلها ان شا الله تعالى 

 14. [الحمد لله و]حده وصلواته على [سيدنا محمد نبيه وسلم تسليما]

תרגום

Geoffrey Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
 1. [ ] al-Nāṣiriyya

 2. Kuyalā’ ibn Ḥasan and ‘’Abū al-Jayš

 3. In the name of God, the merciful and compassionate.

 4. The slave kisses the ground before the master, the mighty lord, ai-Malik

 5. [aI-'Ādil], the victorious, the heroic, the helper of Islam, the succour of mankind,

 6. sultan of the armies of the Muslims, may God perpetuate his dominion, and reports that

 7. the district known as Minyat KaIaf was in the name of the 'amir [[Mu’nis]] 'Alī ibn Jawl

 8. ..

 9. al-Mihrānī, but he decamped, that which was in his name being left vacant, and went to

 10. the master Sayf al-'Islām. He asks for the kindness of allowing them to enter

 11. upon his ‘iqṭā’ there, so that they may find means to serve

 12. the master, as a kindness and benefaction to them. To the exalted resolutions 

 13. belong their eminence, if God, the exalted, wills.

 14. [Praise be to God] alone and his blessings be upon [our lord Muḥammad, his prophet, and save him.]

T-S Ar.42.94 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.42.94: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.