רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8.265

מכתב T-S 8.265
 1. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #125, pp.348-350
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, "פעולתו הציבורית של רבנו אלחנן בן שמריה‎" (in Hebrew), in Joshua Finkel Festschrift‎ (New York: Yeshiva University Press, 1974).
  למהדורה ראה
  • pp. 131-132