רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8.12

מכתב T-S 8.12
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #166, pp.485-487
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, "מסחר היהודים בים התיכון בתחילת המאה האחת עשרה: ג‎" (in Hebrew), Tarbiz‎ 37, no. 2 (Jerusalem: Mandel Institute for Jewish Studies, 1968), 158-190.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • p. 164
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973).
  לdigital translation, תרגום ראה