מסמך משפטי: T-S 6J1.32

מסמך משפטי T-S 6J1.32

תגים

תיאור

Deed of sale for a slave. Dated: Thursday, 28 Tammuz 1571 Seleucid = 8 July 1260 CE. Seller: the Bilbaysī Mūsā b. Abū l-ʿIzz al-Kohen. Buyer: Abū l-Faḍl b. Abū l-ʿAlāʾ (both son and father are called "al-Rayyis"). Slave: An Abyssinian woman, unnamed, with leukoma of the left eye. Price: 266.5 nuqra dirhams. Unsigned (unless the signatures were on the lower part, now torn away).

T-S 6J1.32 1r

1r

תיעתוק

Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.

זכרון עדות

ע"א

 1. למא כאן בתאריך יום אלכמיס אלתאמן
 2. ואלעשרין מן חודש תמוז שנת אתקעא לשטרות
 3. אשהדנא עלי אלשיך מוסי אלכהן אלבלביסי
 4. אבן אבו אלעז אלכהן עלי נפסה פי צחה מנה
 5. אנה אבאע ללמולא אלריס אבו אלפצל
 6. אבן אלמולא אלריס אבו אלעלא גאריה
 7. חבשיה עלי עינה[א] אליסאר ביאץ וקד
 8. קבץ מנה תמנהא והו נקרה מאיתין סתה
 9. וסתין ונצף נקרה וקד צמן לה ...
 10. וקד ארתצא אלמשתרי

תרגום

T-S 6J1.32 1v

1v

ע"ב

 1. בהא ועין אלביאץ אלדי עלי
 2. עינהא וארתצא בה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 6J1.32: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.