מסמך משפטי: T-S 6J1.1

מסמך משפטי T-S 6J1.1

תגים

תיאור

Deposition in court on a compound of the Qodesh ca. 1230. Judge Yehi'el b. Elyaqim and Netaniel b. Yeshu'a bear witness that a tabaqa and a tarima connected to a compound of the qodesh are part of that compound. (Information from Gil, Documents, pp. 452 #135)

T-S 6J1.1 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  1. נקול נחן אלשהוד אלוצעין(!) כטוטנא
  2. אכר הדה אלמחצר באן אלטבקה אלפוק/א/ניה
  3. אלדי(!) פי דאר אלהקדש פי זקאק כביצה
  4. אלמערופה בדאר אבן בשר ואלטארמה
  5. אלדי פוק אלטבקה אלמדכורה באעלה
  6. אנה/א/ מן חקוקה/א/ ובדלך שהדנה
  7. יחיאל ברבי אליקים נת>נ<אל בר ישועה

תרגום

T-S 6J1.1 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 6J1.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.