רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 20.179

מכתב T-S 20.179
  1. ציטוט
    Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (Philadelphia: Hebrew Press of the Jewish Publication Society of America, 1935), vol. 2.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 153-155