מכתב: T-S AS 147.54

מכתב T-S AS 147.54

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2018

תיאור

Letter to a woman. In Judaeo-Arabic. The addressee had left when she was ill (marīḍa). The writer mentions Sulaymān, whom they had not seen for a year (?) as well as other relatives, someone who is in good health in Jerusalem, and Abū l-Ḥasan who sends his regards. (Information from CUDL)

T-S AS 147.54 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
 1. אללה ב]קאהא [ואדאם עזהא . . . . . . . . . . . . . . . . ומן
 2. חסן תופיק[ה לא אכלאהא . . . . . . .] וגמע [אללה ביננא
 3. עלי אסר חאל במנה וכרמה וסוי דלך [
 4. כרגתי מן ענדי מריצה ובקי קלבי ענ[דך
 5. ולסיד סלימן גינה מא ראינאה ופי הדא אל[
 6. כמא גא וקד רחת ענד חמאתך וקאלת מא מ[
 7. שי יא אכתי אנתי תערפי אלחאל איש [
 8. מא נקדר עלי שי וגא אבן אקליהא מן ענד[
 9. והו פי עאפיה פי אלקדס ואלסלאם עליך ועל[
 10. ותשכרי לפצלה זו/ג/ה אבו אלחסן תסלם עליך

תרגום

T-S AS 147.54 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 147.54: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.