רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 16.301

מכתב T-S 16.301
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, "עדויות קדומות מן הגניזה על קהילת שאלוניקי‎" (in Hebrew), Sefunot: Studies and Sources on the History of the Jewish Communities in the East‎ 11 (Jerusalem, Israel: Yad Izhak Ben Zvi / יד יצחק בן-צבי, 1971), 9-33.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 26-29