רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 16.292

מסמך משפטי T-S 16.292
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, "ר' חננאל הדיין הגדול ביר' שמואל הנדיב, מחותנו של הרמב"ם‎" (in Hebrew), Tarbiz / תרביץ‎ 50, no. 10 (Jerusalem: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1980), 95-371.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 387-388
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה