רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J15.30

מכתב T-S 8J15.30
  1. ציטוט
    Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    למהדורה ראה
    • FGP