רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 16.145

מסמך משפטי T-S 16.145
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 376-379