מכתב: Moss. V,344.2

מכתב Moss. V,344.2

תגים

תיאור

Letter possibly addressed to the Nagid. In Judaeo-Arabic, written in a crude hand. Fragment (upper left corner). Mentions the arrival of Abū l-Surūr with the news that (probably the Nagid) had obtained or issued a favorable rescript (tawqīʿ) for a petition. Also mentions the capitation tax and Ibn Barukh. (Information in part from CUDL)

Moss. V,344.2 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
  1. בשמך רחמנא
  2. ] סידנא אנגיד ישמרו צור אן וצל אבו סרור
  3. ] וצחבתה אתוק/י/ע אלדי אנעמת אל חצרה
  4. ] . . . . . סאל בורי הכל אן יפבת (=יתבת?) גאהך
  5. ] ב . . ם אל גואל ודכר אן אבן ברוך
  6. ] ל . . . . . וקל לה . קד אועדת

תרגום

Moss. V,344.2 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Moss. V,344.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.