רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 12.721

מכתב T-S 12.721
 1. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
  למהדורה ראה
  • #566, pp.873-875
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, Nahray‎ (in Hebrew).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • p. 112
  • p. 112
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה