מסמכים קשורים מכתב: Moss. II,193

מכתב Moss. II,193