מסמכים קשורים מכתב: T-S Ar.18(2).193 + T-S 24.21 + ENA NS 10.31 + T-S Ar.30.306 + T-S Ar.30.314

מכתב T-S Ar.18(2).193 + T-S 24.21 + ENA NS 10.31 + T-S Ar.30.306 + T-S Ar.30.314