רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: T-S AS 184.45

מסמך שלטוני T-S AS 184.45
  1. ציטוט
    Geoffrey Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
    למהדורה, תרגום ראה
    • Doc. 144