רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 12.43

מכתב T-S 12.43
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, "שמריה בירבי אלחנן — מחדש התורה במצרים: אגב פרסום אוטוגראפים מידו‎" (in Hebrew), Tarbiz‎ 32, no. 3 (Jerusalem: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1963), 72-266.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • p. 271
  • p. 271