מכתב: T-S 12.43

מכתב T-S 12.43

תגים

תיאור

Letter segment concerning some legal issues with the signature of Shemarya. The first concerns Nissim al-Iskandarani who has entered into a business partnership with an unnamed woman. Mention is also made of Shemarya’s school. Greetings are sent at the end to Yosef b. Salim. (Information from CUDL)

T-S 12.43 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, "שמריה בירבי אלחנן — מחדש התורה במצרים: אגב פרסום אוטוגראפים מידו‎" (in Hebrew), Tarbiz‎ 32, no. 3 (Jerusalem: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1963), 72-266.
 1. ומתלמידינו הי]ושבים לפנינו המקום יגדיל[
 2. ]עלי נסים אלאסכנדראני משאט אל[
 3. וכל מא] יחצל לה מן פצל אללה פיהם כאן להא אלנצ[ף
 4. פאדא קראת יאהובנו כתאבנא ה[ד]א . . . [אכתב עליה וכאלה(?)
 5. ו[תנפ]דהא אלי מוסי גלאם אבן עזרא לידפעהא ו[יכון
 6. לך פיה זכות גדול וקד וצל ל[י]הוד אל . . [
 7. יסאהל אללה ויקדמה אלוכיל אלי אלחכם ומר דויד אלכ[. . . עמל חצירה ברסם
 8. אלמדרש טולהא יב דראע פי ערץ ג אדרע ונצף[
 9. לעלהא תצל אלינא מגרי אלפוה ל . . . . . . . מ . . ה אל . [
 10. דלך מע אלכתאב בחאלך וסלאמתך וסלאמה מן תחו(ט ענאיתך וה' ית'
 11. ואלי דלך ושלומך ושלום ר יוסף בר סלים אהובנו ו . . [
 12. יוקם ל
 13. שמריה אב בית דין שלכל ישראל
 14. ג ד י ל ש

תרגום

T-S 12.43 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.43: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.