מכתב: T-S 12.223

מכתב T-S 12.223

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1989

תיאור

Letter from Yosef b. Yaʿaqov al-Atrablusi, Qayrawan, to Yosef b. 'Awkal.

T-S 12.223 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, "מסחר היהודים בים התיכון בתחילת המאה האחת עשרה‎" (in Hebrew), Tarbiz‎ 36, no. 4 (Jerusalem: Mandel Institute for Jewish Studies, 1967), 366-395.
 1. כתאבי יאמולאי ושי]כי וגלילי וכבירי אטאל אללה בקאך [ואדאם . . . .
 2. וציאנתך וזאד מן פצלה ואחסאנה אליך [. . . . . . . .] לט בקין מן
 3. שהר אלול ען חאל סלאמה ונעמה וללה אלחמ[ד . . . . . . . . . . .
 4. בך יאסידי אללה יעלם מא עלי קלבי מן תוק [...]אן חרסהם אללה אללה יקרב
 5. אלאגתמאע בכם עלי כיר אן שא אללה פלמא [. . . . . . . .] טאלעתך
 6. אלמבארכה סלמהא אללה ודכרת אנך אנפד[ת . . . . . . מא כאן מ]ן יקף
 7. לך עלי כתאב סוא הדה אלכתב אלדי פי אלמרא[כב . . . . מא?] אוקפתני עלי
 8. אש מא חצל אלי סידי אבו אלפצל מן אל ד[נאניר . . . . . . .] כתאב אני
 9. ננפדהא אליך ואנך אועדתני אנך תכתב לי פי צהר כתאבי [א]ש מא חצל אליך מן
 10. אלדנא' או תכתב לי כתאב וקד אנפדת [. . . . . .] והי רנ דינ' ואזנה אחב
 11. תופיני מא קד אועדתני ותחצר אנ[. . . . . . . . .] ואצחאבנא אלדי ישהדו
 12. עלי ישהדו לי פצל שיכי וגלילי מתפצל כמא סבק ועדה אלי שאכרה ואנא
 13. ואתק באללה תם בך יא שיכי ואנמא הו כמא תעלם אן אלמות ואלחיאה ביד אללה
 14. גל ועז ואלרזם אלבז פתחוהא עלי אלצלטאן פי אלמהדיה לאנה כאן חאצר
 15. פי וקת וצול אלמרכב ופתש עלי אלנאס תפתיש עצים ולם יעגבה מא
 16. כאן פי רחלנא וקד נצר בטת אבו קלמון פלם תעגבה ווקף עלי אלבלור
 17. ומא עגבה אללה יופק לנא מן ישתרי מנא ונחללו רחלנא טול הדה אלשתוה
 18. אלי וקת אלצפר ונחרץ אן לא ירגע אליך במנה שי ונדבר חאלה כיף מא
 19. צלח ואן ראית אן נשתרי בתמנה רזימה בז וננפדהא אליכם או צרה
 20. מכטטה פי אול מרכב ואנא אן שא אללה אול אלזמאן באלמהדיה מקים נחב
 21. אן תשרפני בקצא חואיגך מן ביע ושרא ומא תאמר בה כארג ען מא יכון
 22. אלי אלשיך אבי עמראן ותנצר חרצי פי קצא חקך ותשרפני בדלך ודכרת
 23. שרא כסוה אלי סידי אבו אלפצל סלמה אללה ודכרת אנהא מכתובה פי אלתדכרה
 24. ומא וגדת פי אלתדכרה שי פתגעל רקעה דאכל כתבך במא יחסן ענדכם
 25. מן אלכסוה ואנא נקציה עליך באללה אן וגהת כתאב פי הדה אלשתוה אלי אל
 26. שיך אבו עמראן סלמה אללה אלא וכתאבי דרג כתאבה לאנך תפרג עני
 27. בה ותשרח לי פיה חסב מא תשתהי מן חואיגך קראת עלי כאצת
 28. מולאי אלשריפה אפצל אסלם ועלי סידי אבו אלפצל ופתאה אסלם וסידי
 29. אבו סהל וסידי אבו סעיד חרסהם אללה עליך אסלם

margin

 1. קד וגהת אליך פי מרכב אבו אלאעלי מע יעקוב בן אל..בי [צרה פיהא] ק דינ' יב' דינ' ואזנה והי אלדי וצלת אידי פי דא אלוקת

תרגום

T-S 12.223 1v

1v

page b

 1. חצרת סידי אל[שי]ך אלג[ליל
 2. יוסף בן יעקוב בן ע[וכל ננ אטאל אללה
 3. בקא[ה] ואדאם איאם סע[אדתה
 1. מן שאכרה יוסף בן יעקוב
 2. אלאטראבלסי ננ שלום רב
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.223: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.