מכתב: T-S 12.223

מכתב T-S 12.223

תגים

תיאור

Letter from Yosef b. Yaʿaqov al-Atrablusi, Qayrawan, to Yosef b. 'Awkal.

T-S 12.223 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

recto

 1. [כתאבי יאשי]כי וגלילי וכבירי אטאל אללה בקא[ך ואדאם לך  
 2. וציאנתך וזאד מן פצ'לה ואחסאנה אליך [ 
 3. שהר אלול ען חאל סלאמה ונעמה וללה אלחמ[ד 
 4. בך יאסידי אללה יעלם מא עלי קלבי מן תוח[ש                      ] חרסהם [אללה] אללה יקרב 
 5. אלאגתמאע בכם עלי כיר אן שא אללה פלמא [                                                ] עמא[רה 
 6. אלמבארכה סלמהא אללה ורצית אנך אנפדת [                                        ולם] אקף 
 7. לך עלי כתאב סוא הדה אלכתב אלדי פי אלמרא[כב א]שיא וקת [         ] אוקפתני 
 8. אש מא חצל אלי סידי אבו אלפצל מן אל[                ] בראך אני 
 9. ננפד'הא אליך ואנך אועדתני אנך תכת[ב       ] אכי אש מא וצל אליך מן 
 10.  אלד'נ'א' או תכתב לי כתאב וקד אנפדת אל[יך     ]נה והי ר''כ דינ' ואזנה אחב 
 11. תופיני מא קד אועדתני ותחד'ר א[     ] דכ'ר [         ] ואצחאבנא אלדי ישהדו 
 12. עלי ישהדו לי פעל שיכי וגלילי מתפצ'ל במא כאן ועדה אלי שאכרה ואנא
 13. ואתק באללה תם בך יאשיכי ואנמא הו כמא תעלם אן אלמות ואלחיאה ביד אללה
 14. גל ועז ואלרום אלבז פתחוהא עלי אלעלטאן פי אלמהדיה לאנה כאן חאצ'ר 
 15. פי וקת וצול אלמרכב ופתש עלי אלנאס תפתיש עצ'ים ולם יעגבה מא
 16. כאן פי רחלנא וקד נצ'ר בזת אבו קלמון פלם תעגבה ווקף עלי אלבלור
 17. ומא עגבה אללה יופק לנא מן ישתרי מנא ונחללו רחלנא טול הדה אלשתוה
 18. אלי וקת אלצפר ונחרץ אן לא ירגע אליך מנה שי ונדבר האלה כיף מא
 19. צלח ואן ראית אן נשתרי בתמנה רזימה בז וננפדהא אליכם או צרה 
 20. מכטטה פי אול מרכב ואנא אן שא אללה אול אלזמאן באלמהדיה מקים נחב 
 21. אן תשרפני בקצ'א הואיגך מן ביע ושרא ומא תאמר בה כארג אן מא יכון
 22. אלי אלשיך אבו עמראן ותנצר חרצי פי קצ'א חקך ותשרפני בדאלך ודכרת 
 23. שרא כסוה אלי סידי אבו אלפצל סלמה אללה ודכרת אנהא מכתובה פי אלתדכרה 
 24. ומא וגדת פי אלתדכרה שי פתגעל רקעה דאכל כתבך במא יחסן ענדכם
 25. מן אלכסוה ואנא נקצם עליך באללה אן וגהת כתאב פי הדה אלשתוה אלי אל
 26. שיך אבו עמראן סלמה אללה אלא וכתאבי דרג כתאבה לאנך תפרג עני
 27. בה ותשרח לי פיה חסב מא תשתהי מן חואיגך קראת עלי כאצת 
 28. מולאי אלשריפה אפצ'ל אסלם ועלי סידי אבו אלפצ'ל ופתאה אסלם וסידי
 29. אבו סהל וסידי אבו סעיד חרסהם אללה עליך אסלם 

recto, right margin

 1. ] קד וגהת אליך פי מרכב אבו אלאעלי מע יעקוב בן אלכלבי[         ]ק' דינ' י''ב דינ' ואזנה והי אלדי וצלת אידי פ[י]הא ללוקת
 1. כתאבי יאמולאי ושי]כי וגלילי וכבירי אטאל אללה בקאך [ואדאם . . . .
 2. וציאנתך וזאד מן פצלה ואחסאנה אליך [. . . . . . . .] לט בקין מן
 3. שהר אלול ען חאל סלאמה ונעמה וללה אלחמ[ד . . . . . . . . . . .
 4. בך יאסידי אללה יעלם מא עלי קלבי מן תוק [...]אן חרסהם אללה אללה יקרב
 5. אלאגתמאע בכם עלי כיר אן שא אללה פלמא [. . . . . . . .] טאלעתך
 6. אלמבארכה סלמהא אללה ודכרת אנך אנפד[ת . . . . . . מא כאן מ]ן יקף
 7. לך עלי כתאב סוא הדה אלכתב אלדי פי אלמרא[כב . . . . מא?] אוקפתני עלי
 8. אש מא חצל אלי סידי אבו אלפצל מן אל ד[נאניר . . . . . . .] כתאב אני
 9. ננפדהא אליך ואנך אועדתני אנך תכתב לי פי צהר כתאבי [א]ש מא חצל אליך מן
 10. אלדנא' או תכתב לי כתאב וקד אנפדת [. . . . . .] והי רנ דינ' ואזנה אחב
 11. תופיני מא קד אועדתני ותחצר אנ[. . . . . . . . .] ואצחאבנא אלדי ישהדו
 12. עלי ישהדו לי פצל שיכי וגלילי מתפצל כמא סבק ועדה אלי שאכרה ואנא
 13. ואתק באללה תם בך יא שיכי ואנמא הו כמא תעלם אן אלמות ואלחיאה ביד אללה
 14. גל ועז ואלרזם אלבז פתחוהא עלי אלצלטאן פי אלמהדיה לאנה כאן חאצר
 15. פי וקת וצול אלמרכב ופתש עלי אלנאס תפתיש עצים ולם יעגבה מא
 16. כאן פי רחלנא וקד נצר בטת אבו קלמון פלם תעגבה ווקף עלי אלבלור
 17. ומא עגבה אללה יופק לנא מן ישתרי מנא ונחללו רחלנא טול הדה אלשתוה
 18. אלי וקת אלצפר ונחרץ אן לא ירגע אליך במנה שי ונדבר חאלה כיף מא
 19. צלח ואן ראית אן נשתרי בתמנה רזימה בז וננפדהא אליכם או צרה
 20. מכטטה פי אול מרכב ואנא אן שא אללה אול אלזמאן באלמהדיה מקים נחב
 21. אן תשרפני בקצא חואיגך מן ביע ושרא ומא תאמר בה כארג ען מא יכון
 22. אלי אלשיך אבי עמראן ותנצר חרצי פי קצא חקך ותשרפני בדלך ודכרת
 23. שרא כסוה אלי סידי אבו אלפצל סלמה אללה ודכרת אנהא מכתובה פי אלתדכרה
 24. ומא וגדת פי אלתדכרה שי פתגעל רקעה דאכל כתבך במא יחסן ענדכם
 25. מן אלכסוה ואנא נקציה עליך באללה אן וגהת כתאב פי הדה אלשתוה אלי אל
 26. שיך אבו עמראן סלמה אללה אלא וכתאבי דרג כתאבה לאנך תפרג עני
 27. בה ותשרח לי פיה חסב מא תשתהי מן חואיגך קראת עלי כאצת
 28. מולאי אלשריפה אפצל אסלם ועלי סידי אבו אלפצל ופתאה אסלם וסידי
 29. אבו סהל וסידי אבו סעיד חרסהם אללה עליך אסלם

margin

 1. קד וגהת אליך פי מרכב אבו אלאעלי מע יעקוב בן אל..בי [צרה פיהא] ק דינ' יב' דינ' ואזנה והי אלדי וצלת אידי פי דא אלוקת

תרגום

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

recto

 1. מכתבי, אדוני ומכובדי וגדולי, ייתן לך אלוהים אריכות ימים, ויתמיד… 
 2. ואת הגנתו עליך ויעניק לך רוב חסד וטובה…
 3. חודש אלול. שלומי טוב ואני מאושר, תודה לאל… לבי נטרד
 4. בגללך, אדוני. אלוהים הוא היודע את הגעגועים שבלבי (אליך ואל בניך) ישמרם אלוהים, אלוהים יקרב
 5. את פגישתי אתכם לטובה, ברצון האל. כאשר…
 6. המבורכת, ייתן לה אלוהים שלום; הייתי שבע רצון ששלחת…; לא קראתי
 7. מכתב ממך, חוץ מאותם מכתבים שהם באוניות… הבאת לידיעתי
 8. את ההכנסה. שהיתה אצל אדוני אבו אלפצל שאני
 9. אשלחם אליך. הבטחת לי שתכתוב… כל הכספים שהגיעו אליך
 10. או שתכתוב לי מכתב. שלחתי לך… שהם ר"כ דינר שקולים. רצוני
 11. כי תקיים לי מה שהבטחת לי, ותיסע ....; אנשינו שהם עדים 
 12. לי, מעידים על מעשי החסד של אדוני ונכבדי המיטיב, כפי שהבטיח (לי), המכיר לו תודה. אני 
 13. מאמין באלוהים, ואחריו בך אדוני; אין ספק כי, כפי שידוע לך, המוות והחיים בידי אלוהים, 
 14. יתגדל ויתעלה. את חבילות האריג פתחו בנוכחות הסלטאן במהדייה, כי הוא היה נוכח 
 15. בעת בוא האונייה. חיפשו חיפוש נורא, יוצא מן הכלל אצל האנשים; לא מצא חן בעיניו מה 
 16. שהיה בסחורה שלנו; לפני כן ראה את הבגדים, אבו קָלָמוּן', אך הם לא מצאו חן בעיניו; וסקר את אבני הברקת, 
 17. אך לא מצאו חן בעיניו. אלוהים יזמן לנו מי שיקנה מאתנו ואשווק את סחורתנו במשך כל החורף הזה
 18. עד מועד הנסיעה. אשתדל שלא ישוב אליך ממנה דבר ואטפל בעניינה
 19. כמיטב יכולתי. אם תחליט, אקנה במחירה חבילת בדים קטנה ואשלח אותה אליכם, או כיס 
 20. חתום, באונייה הראשונה. ברצון האל, אשהה תחילה במהדייה, רצוני
 21. כי תכבדני בסידור מה שנחוץ לך, למכור או לקנות, ככל שתצווה, חוץ ממה שיהיה
 22. בשביל האדון אבו עמראן, ותיווכח איך אני משתדל בסיפוק צרכיך; כבדני נא אפוא בזאת. כתבת 
 23. על קניית בגד לאדוני, אבו אלפצל, ייתן לו אלוהים שלום, וכתבת שהדבר רשום ברשימת (ההזמנות), 
 24. אבל לא מצאתי כלום ברשימה. שים אפוא פתק בתוך מכתביך, ובו
 25. מה הבגדים הרצויים לכם. אני משביע אותך באלוהים, אם תשלח החורף מכתב אל
 26. האדון אבו עמראן, ייתן לו אלוהים שלום, אתה חייב לצרף את מכתבי למכתב אליו, כי תקל עלי
 27. בזאת, ותפרט לי בו, ככל שתרצה, את הדרוש (שאקנה) לך. הריני שולח לך, אדוני 
 28. ומכובדי, את מיטב דרישות השלום; לאדוני אבו אלפצל ולבנו דרישות שלום, ולאדוני 
 29. אבו סהל ולאדוני אבו סעיד, ישמרם לך אלוהים, דרישות שלום.

recto, right margin

 1. שלחתי לך באוניית אבו אלאעלא על ידי יעקוב בן אלכלבי… קי"ב דינר שקולים שהגיעו לידי עד עכשיו.

T-S 12.223 1v

1v

verso

 1. חצ'רת סידי אלשיך אלג[ליל]                              מן שאכרה יוסף בן יעקוב
 2. יוסף בן יעקוב בן ע[וכל אטאל אללה]                 אלאטראבלסי נ''נ שלום רב 
 3. בקא[ה] ואדאם איאם סל[אמתה]

page b

 1. חצרת סידי אל[שי]ך אלג[ליל
 2. יוסף בן יעקוב בן ע[וכל ננ אטאל אללה
 3. בקא[ה] ואדאם איאם סע[אדתה
 1. מן שאכרה יוסף בן יעקוב
 2. אלאטראבלסי ננ שלום רב

verso

 1. להדרת אדוני ורבי המכובד, יוסף בן יעקוב בן עוכל, 
 2. ייתן לו אלוהים אריכות ימים ויתמיד את ימי שלומו; מן המודה לו, 
 3. יוסף בן יעקוב אלאטראבְּלֶסי נ"נ, שלום רב.
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.223: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.