מכתב: T-S 12.218

מכתב T-S 12.218

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1989

תיאור

Letter from Mūsā b. al-Mughanī to Yosef Raʾs al-kull b. ʿAwkal, spring 1011.

T-S 12.218 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, "מסחר היהודים בים התיכון בתחילת המאה האחת עשרה: ב‎" (in Hebrew), Tarbiz‎ 37, no. 1 (Jerusalem: Mandel Institute for Jewish Studies, 1967), 48-77.
 1. כתאבי אליך ישיכי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וציאנתך ליא בקי
 2. ס]לאמה ועאפיה לאאלה אלחמד וען שוק למולאי אלשיך אדאם אללה עזה קרב אללה אל
 3. אגתמע (!) בה במנה ופצלה וצל ישיכי ומולאי כתאבך אלעזיז מצמן סלאמתך
 4. וחמדת אללה עלי דלך וסאלתה מזידך מן כל כיר במנה ופצלת ודכרת ימולאי סלמך
 5. אללה מא קד חמלת אלי הונא פקד וצל סאלם מעאפא ולם נקבץ יסידי כתאבך
 6. אלא בעד איאם פוקפת עלי אלקום סאלתהם ען מא עמלו פאלפצה (!) פקאלו אן מא
 7. קאם?] בהא אלי (!) בני ברהון וקד באעוהא והם קד סבכוהא ולו סאלני אלמקאם מעהם
 8. פי אל]ביע לכאן יכון לך פיהא פאיד ולאכן וצלת אליהם וקת חאגתהם אליהא פאכדת
 9. עליהם פלתוגה פקאלו אמא אמרנא אן נסלמו לבני ברהון ישדוהא פי
 10. עדל כמא גאת פי עדל מע תגאר תקאת וקד כרג מן הונא פאסין מא פי בלדנא אותק
 11. מהם פלם נציב פיהם קאלו מא אמרנא אן נדפע אלי אלי בני ברהון והם יסידי עצבה ואחדה
 12. מן וקת אן אתצאהרו וכלמתהם ואחדה ולא סימא ענד כל מגרם פלבלד וקד אשרחת
 13. חאל אל]בלד וחאל אלאסואק הונא אליום לן מא תם מן יחיל דרהם פי חאגה ולולא הל
 14. ג...קארין חרכו אלסוק קליל לבקי אלבלד כאלכמא כאן מגלק אל[י?] קריב שהרין ואל
 15. ....י אדא ארתפע אלמגרם עמלת עלי ביעה וא[מא?.....] מע מואיק
 16. ....ל מא וצלת אלי אן נכלמה ופי אלמוסם אלתאלת יסי [.........נ]כתב....
 17. מא תחב מערפתה ואנא יסידי נאכד עליכם ב..ם [....וקד . סאל]ת יסידי\ כבר
 18. חסדאי [בן חלא]בו והו וחל פי קרטבה והם פי ציק עטים אלברבר
 19. ובאל.. אלסקלאבי מע השאם פראו אן ימותו ולא ברברי
 20. אלבלד מסגד עלי כל מסגד יסידי
 21. גנד והם פי חיראן
 22. אלבלד פאלכתאב אלדי אנפדת
 23. אללה ואלניל יסידי מא אוצל

margin

!!!

 1. אבי סעיד סלמה אללה

תרגום

T-S 12.218 1v

1v

page b

 1. כאסד ויום אלדי
 2. וצרה וכאן יסידי כרג אלסקט אלה
 3. אלבלד
 4. אלי סנין וא [...פי אלב]חר ועלי אד אן וצל כתאבי קבל
 5. פי וצול מאלך אליך ענד כל מן כאן לאן אלכל
 6. ן מ[א ל]א יכפי למתלך וכתאבך יסידי לא תכליני מנה [מע אכבארך] אצלחהא
 7. אללה מע עארץ חואיגך ואלסלם עלי
 8. אלפתיאן אלנגיבין חרסהמא אללה

the address (with the letters upside down as usual)

 1. לשיכי ומולאי אבי אלפרג אטאל אללה בקאה עזיז
 2. יוסף בן יעקב ראס אלכל אדאם אללה עזה

left side

 1. מן צפי ודה ושאכר מחבתה מו[סי בן
 2. אלמג[אני

under the address, the arrival date of the letter is mentioned in Arabic letters

 1. וצל סתה שואל סנה אחדי וארבע מאיה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.218: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.