מכתב: T-S 12.213

מכתב T-S 12.213

תגים

תיאור

Letter fragment from the lepers of Tiberias to Faraj b. Avraham, probably in Ramla, approximately 1030.

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  1. בכל דרכיך דעהו והוא] יישר אורחותיך
  2. פרי]סת שלום ופקידת רחמים וישועות קרובו[ת ]רים תפילות
  3. לכ]בוד קדושת מרנא רבנא פריג המשכי[ל ] בן רבאנא
  4. ]צר [ ]הח[ ] ממנו את רצונך [ ] הנצער[י]ם
  5. ] וקים ברוך דיין האמת
  6. ] עלינו ושלום [ ] ולכל המקהלות בית אחינו אשר
  7. [בארץ] ישראל בר[אשו] הראשון ותסייע [ ] בביתך
  8. אחיכם המיוסרים הצעירים שבטבריה

תרגום

{ (verso) }

  1. ליקר כבוד ק[דו]שת מרנא ורבנא פריג הזכר הנאה [ ] בן מרנא
  2. אב[רהם