מסמך שלטוני: T-S Ar.40.142.1

מסמך שלטוני T-S Ar.40.142.1

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2018

תיאור

Receipt issued to Abū l-Ḥasan b. Wahb for his ḍamān on dyeing in Madīnat al-Fayyūm Dated: 17 Dhū l-Qaʿda 405 (Bondioli et al.) or 402 (Khan). Note: Khan's publication reverses the numbers of the two folios under this shelfmark.

T-S Ar.40.142.1 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S Ar.40.142.1 1v

1v

T-S Ar.40.142.1 2r

2r

T-S Ar.40.142.1 2v

2v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S Ar.40.142.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.