מכתב: T-S 12.179

מכתב T-S 12.179

תגים

תיאור

Letter sent from Saʿd, in Egypt, to his son-in-law Aharon, in Seleucia in Byzantine Asia Minor. Saʿd had believed his son-in-law to be dead, killed by 'the enemy' (the Byzantines), but was happy to receive a letter from him. Saʿd chastises Aharon for his absence from his wife and children for 23 years (!). Oded Zinger suggests that Aharon's letter after all that time may have been spurred by a serious illness (ll.22–23) and a desire to gain forgiveness before he died (Zinger, "Long Distance Marriages in the Cairo Geniza," Peʿamim, p. 27). Saʿd then, in response to Aharon's question 'about the water', informs him that 'the Nile has flooded and is at peace' and that the price of bread is an acceptable 12 raṭls for a dirham. He writes that 'Egypt is the garden of the Lord'. (Information from CUDL and S. D. Goitein, Mediterranean Society, 1:58, 405.) EMS. ASE.

T-S 12.179 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, היישוב בארץ ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Yad Izhak Ben Zvi Publications, 1980).
 1. בשמ רחמ
 2. שלום רב לאהבי תורתיך ואין למו מכשול
 3. שלום טב מריבונא טבא דמיטוביה מטיב לעלמיה ושלומות
 4. כנהרים כלם יחולו על ראש כב ג קדש מר אהרן החבר
 5. וכל הנלוים אצלו ישאו שלום ממני ומאנשי מ(קו)מי מיודעי ( )
 6. קרובי גם אלהינו נפוצות יהודה וישראל לעלות אל היכל
 7. קדשו לחזות בנועם יי ולבקר בהיכלו.
 8. שא שלום ממני אני סעד ואודיעך כי נפשי כספה
 9. לראות את פניך ולחזות את כבודך ( ) הקבה ( )
 10. והעול יחסכני מהלוך אליך והמקום בר' הוא בוחן לב ( )
 11. קודשא בריך הוא יראיני פניך בקרוב ( )
 12. ולא התעכבתי שאכתוב לך בכל שעה אלא שמענו כי ( )
 13. האורב ונצטערתי על אותו דבר ואחר כך שמעתי (שא)תה
 14. בחיים כתבתי זה הכתב ואני בבקשה ממך שתשיבני
 15. ותודיעני מה אתה עליו וכל צורך שיש לך ושלומך ואני
 16. ואנשי ביתי בשלום ואין בלבי דבר יכאיביני אלא ב(רחקך)
 17. ממני ואודיעך שאשתך בצער גדול עם הילדים
 18. שלך והנחתה זה שלוש ועשרים שנה ולא נכספתה לרא(ותם)
 19. למה תעשה כה לאשתך ובניך ודע מה תעשה
 20. בילדים שלך ואמרת הודיעוני בשביל המים כבר ( )
 21. נילוס והשליכו והלחם שנים עשר רטל בכסף ( )
 22. ארץ מצרים ואמרתה כי אתה חולה המבה (=המקום ברוך הוא) י(תן ל)ך
 23. רפואה שלימה ו(

{ (margin) }

 1. בת שת ( ) 5 ושלום
 2. אחרת שא שלום 6 ומאשתך
 3. ממני סעד 7 וב (לא נכתב יותר)
 4. ומבתך יגיע זה הכתב אל סלוכיה אל כב ממני סעד
 5. מר ור אהרן החבר אל בית חותנך
 6. שבתי אצל הכניסת

תרגום

T-S 12.179 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.179: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.