מסמך משפטי: T-S 8J8.21

מסמך משפטי T-S 8J8.21

תגים

תיאור

Legal document, fragmentary, c. 16th-17th century, from Egypt, concerning a property (אלקצר, ‘hall, ground-floor building’) in the quarter סוליימאן כ[א.]שה. The principal parties are Moshe Abū l-ʿĀfiyā (Abulafia, אבו אל[ע]אפיא), Yaʿaqov מטראטיל and Aharon Berav (בירב). The date is not preserved. (Information from CUDL)

T-S 8J8.21 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S 8J8.21 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J8.21: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.