רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 12.124

מכתב T-S 12.124
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #179, pp.521-524
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, "מסחר היהודים בים התיכון בתחילת המאה האחת עשרה: ב‎" (in Hebrew), Tarbiz‎ 37, no. 1 (Jerusalem: Mandel Institute for Jewish Studies, 1967), 48-77.
  למהדורה ראה
  • pp. 59-61