רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Moss. VII,32.2

מסמך משפטי Moss. VII,32.2
  1. ציטוט
    Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
    כולל digital edition