מסמך משפטי: Moss. VII,32.2

מסמך משפטי Moss. VII,32.2

תגים

תיאור

Confirmation of the payment of a loan of 22 'half silvers' (muʾayyadīs), from Yosef, followed by an instruction to return the pledged copy of the Torah, both signed by Yiṣḥaq b. Saʿadya. Dating: no earlier than 1415 CE. (Information in part from CUDL)

Moss. VII,32.2 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
 1. בה(?)
 2. יקול מצטרהא אלואצע אסמה [
 3. אנני אתצלת מן אלאך יוסף אלסופר . . 
 4. כב נצף פצה ודאלך הוא מא כאן לי ענד
 5. אלאך יהודה כראב(?) זל והו אכר חקי ענדה
 6. וענד ואלדה וכטי ישהד עלייא כשני עדים
 7. תם אני אדנת ללאך יהודה ידפע דאלך אל
 8. מקדאר אלמד ללאך יוסף אלמדכו והכל אמת
 9. יצחק בר סעדיה סט
 10. יקול מצטרהא אנני אדנת ללאך יוסף אנה
 11. יעטי ללאך יהודה אלתורה חין יעטיה
 12. אלכב נצף אלדי כאנת מתאכרא רהן
 13. עליהם והל אמת  יצחק בר סעדיה סט

תרגום

Moss. VII,32.2 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Moss. VII,32.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.