מסמכים קשורים מסמך משפטי: MS R1888, fol. 2 + MS R1888, fol. 3 + MS R1888, fol. 4 + ENA 1491.6 + MS R1888, fol. 1

מסמך משפטי MS R1888, fol. 2 + MS R1888, fol. 3 + MS R1888, fol. 4 + ENA 1491.6 + MS R1888, fol. 1