מסמך משפטי: MS R1888, fol. 2 + MS R1888, fol. 3 + MS R1888, fol. 4 + ENA 1491.6 + MS R1888, fol. 1

מסמך משפטי MS R1888, fol. 2 + MS R1888, fol. 3 + MS R1888, fol. 4 + ENA 1491.6 + MS R1888, fol. 1

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

4 pages of Geonic responsa. Most of ot was published by Wertheimer, pp. 16-20. Contains translations of of various Talmudic terms, all by R. Sherira and his son R. Hiyya Gaon. Also published in Otzar ha-Geonim, Gittin, p. 195, no. 454. Joins with ENA 1491.6. AA