מסמך משפטי: ENA NS 30.3

מסמך משפטי ENA NS 30.3

תגים

תיאור

Legal document. In Hebrew: Location: Damietta (קפוטקייא). Dated: Beginning of Sivan 5488 AM, which is 1728 CE. Concerning complex inheritance arrangements upon the death of Hermosa bt. Yosef Ḥazzan. Currencies: fundukli; silver medin (מ״ך). Many people are mentioned: Ḥayyim Kialokos; Yosef Mizraḥi; Avraham Castro.

ENA NS 30.3 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 30.3 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 30.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain