מסמך משפטי: ENA 2556.12

מסמך משפטי ENA 2556.12

תיאור

Quittance. On parchment. Mainly in Hebrew. Dating: ca. late 10th century. The releaser is named Yiṣḥaq b. ʿAmram. It looks like his name was later blotted out. There are at least eight signatories: ʿEli b. Ṭarfon; Efrayim b. ʿEli (signed also T-S 16.49 (PGPID 16800) in 987 CE); Shelomo b. ʿEli (signed also T-S 12.590 (PGPID 20024)); Avraham b. Shelomo ha-Kohen; Menaḥem b. Tamīm ha-Levi; Ṣadoq b. Yiṣḥaq (signed also T-S 16.189 (PGPID 1715)). On the back there is a prayer. Information in part from PGP signature database.

ENA 2556.12 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 2556.12 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2556.12: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)