רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA NS 17.35

מסמך משפטי ENA NS 17.35
  1. ציטוט
    Phillip Ackerman-Lieberman, "A Partnership Culture: Jewish Economic and Social Life Seen Through the Legal Documents of the Cairo Geniza" (PhD diss., Princeton University, 2007).
    לdigital translation ראה
    • Doc. 24