רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 10J9.33

מכתב T-S 10J9.33
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
    כולל digital edition