רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 10J7.10

מסמך משפטי T-S 10J7.10
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, "A Jewish Business Woman of the Eleventh Century,"The Jewish Quarterly Review 57 (n.p.: University of Pennsylvania Press, 1967), 225-242.
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • pp. 241-242
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה