רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 10J5.10 + T-S 10J11.13

מכתב T-S 10J5.10 + T-S 10J11.13
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #500
 3. ציטוט
  Menahem Ben-Sasson, יהודי סיציליה 1068-825‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1991).
  למהדורה ראה
  • #124, pp. 611-615
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה