מכתב: T-S 10J20.8 + T-S 10J5.22

מכתב T-S 10J20.8 + T-S 10J5.22

תגים

תיאור

Letter from Daniel b. Azarya (in his handwriting). Dating: ca. 1051 CE. He is worried for his status and thinks that people will prefer Yosef ha-Kohen b. Shelomo Gaon. (Information from Gil, Palestine, vol. 2 p. 643-645, #353) VMR. Alternate description: Letter from Daniel b. ʿAzarya informing one of his supporters in Cairo that an unnamed prominent person had received a friend of his opponent in Dagun (a suburb of Ramla) and on top of that had not answered his letters. He urges his supporters to have the vizier write to the aforementioned man. Mentions the amīr Ḥusām al-Dawla. (Information from Goitein's index card.)

T-S 10J20.8 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. [ ]יה ותחקקה מעתקד [ ]
 2. [ ו]קת תצלני כתב סיידי אלשיך אבו אסחק
 3. [אברהם ישמרו] אלהינו [בר] דויד זכרו לברכה ממלוה בשכרה ادام الله

تاييده

 1. משחנה באלדעא לה ודאכרה לתופר אהתמאמה באחואלי כדא וגהרא
 2. פי כל לסאני ענד דאך ען דכר שכר או דעא אצמנה לכתאב [ ]ופר
 3. עלי אכלאץ אלנייה לפני מלך מלכי המלכים יתרומם שבחו אן יחסן
 4. לה אלאעואץ עלי מא [הו]דא יעאמלני בה והוא בחסדו יענה ומן [ ]
 5. מא דכרתה פמולאיי אלרייס אל[ג]ליל יעלה ייי מזלו יעלם מא גרי [ ]
 6. אלאחואל מע אלכצם קבל מסירי ההנא ולא פאידה [ ]

תרגום

T-S 10J5.22 1r

1r

TS 10 J 5, f. 22

 1. [ א]לי חצרה מולאיי אלאמיר חסאם אלדולה ادام الله عزه وحرا]سته
 2. [ ] ומראעתה ולמא ערפת הדה אלגמלה כתבת אלי הדא אלסייד اطال الله تاييده
 3. כתאב מאכד ואכדת כתאב אכץ אצחאבה אליה וגעלתה נסך אלמנשור
 4. וגעלתה טייה ואדרגת כתאבי עלי אלכל ואנפדתה אליה פעאד אלרסול ולם
 5. יצל מנה גואב וערפת פי יומנא אן בעץ כואצה אסתחצר פי יומנא ללר[ייס ?]
 6. אלי דאגון וכאטבה ענה במא יטייב נפסה וקואהא פאסתדללת מן הדה אלגמל
 7. אלמשרוחה חסן נייתה לה ואיתארה לה דון גהתי ומולאי אלרייס אלסייד אלגליל יערף
 8. אן הדה אלגהה אליום הי אגל אלגהאת ואן כלאמהא יעלו כלאם כל אחד וכל אדא ערף
 9. חסן ראיה ללכצם ראעהא ווקפת אלאחואל ותצלעת וקד שרחת אלאמר עלי
 10. לידברה בחסן תדבירה ויבאדר בכתאב אלי הדה אלגהה מן חצרה אלוזארה الساميه
 11. במא יזיל מא קד ת[ח]צל ענדהא ולא יוכר דלך קבל אן יכון אמר יודי אלסד ואלעיאד

Right Margin

 1. אן ינע[ם ]
 2. מא קד תחצל להם מן [ ]
 3. פאנהם שדידי אלחאגה
 4. אלי דאך וביותר פי הדה
 5. אלאיאם לאן עליהם רסם שרי
 6. קמח ותפריקה וירידון לה
 7. גמלה דנאנניר כתירה كثرة
 8. במא רגב פיה

Right Margin Continuation

 1. וירים כב[ודו ויברכהו]
 2. באלפי ברכות וטובות
 3. ואנא שדיד אלשוק אליהם
 4. כתיר אלדעא להם וייי [יעזרני]
 5. [לראות פ]ניהם בקרוב ושלום [ ]
 1. [ . . . . . . . . . . . . . . . ] . חצרה מולאיי אלאמיר חסאם אלדולה אדאם אללה עז אלסיד
 2. [ . . . . . . ]ומראעאתה ולמא ערפת הדה אלגמלה כתבת אלי הדא אלסייד
 3. כתאב מאכד ואכדת כתאב אכץ אצחאבה אליה וגעלתה נסך אלמנשור
 4. וגעלתה טייה ואדרגת כתאבי עלי אלכל ואנפדתה אליה פעאד אלרסול ולם
 5. יצל מנה גואב וערפת פי יומנא אן בעץ כואצה אסתחצר פי יומנא ללס[ייד
 6. אלי דאגון וכאטבה ענה במא טייב נפסה וקואהא פאסתדללת מן הדה אלגמל
 7. אלמשרוחה חסן נייתה לה ואיתארה לה דון גהתי ומולאיי אלרייס אלסייד אלגליל חק יערף
 8. אן הדה אלגהה אליום הי אגל אלגהאת ואן כלאמהא יעלו כלאם כל אחד וכל אדא ערף
 9. חסן ראיה ללכצם ראעאה ווקחת אלאחואל ותצלעת וקד שרחת אלאמר עלי חלתה
 10. לידברה בחסן תדבירה ויבאדר בכתאב אלי חדה אלגהה מן חצרה אלוזארה אלסאמיה
 11. במא יזיל מא קד ת[א]צל ענדהא ולא יוכר דלך קבל אן יכון אמר יודי אלסד ואלעיאד

Right margin, diagonal lines written upside down.

אן ינע[ם | מא קד תחצל להם מן | פאנהם שדידי אלחאגה | אלי דאך וביותר פי הדה | אלאיאם לאן עליהם רסם שרי | קמח ותפריקה וירידון לה | גמלה דנאנניר (!) כתירה | במא רגב פיה

T-S 10J20.8 1v

1v

T-S 10J5.22 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J20.8: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 10J5.22: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.