רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 10J14.5

מכתב T-S 10J14.5
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, "רבנו אברהם בן הרמב"ם וחוגו החסידי: מיסמכים חדשים מן הגניזה‎" (in Hebrew), Tarbiz / תרביץ‎ 33, no. 2 (Jerusalem: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1963), 181-197.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 192-193
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה