רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S Misc.28.51 + T-S NS J296

רשימה או טבלה T-S Misc.28.51 + T-S NS J296
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, "בית-הכנסת וציודו לפי כתבי-הגניזה‎" (in Hebrew), Eretz Israel‎ 7 (Jerusalem, Israel: Israel Exploration Society, 1964), 81–97.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 94–95
  • pp. 94–95
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה