רשימה או טבלה: T-S NS J292

רשימה או טבלה T-S NS J292

תגים

תיאור

Recto: Account of the qodesh. Dating: ca. 1119–20 CE. Accounting written on the verso of a letter addressed to Judge Avraham b. Natan. The accounting is obviously a draft, since revenue from rent and expenditures, mainly payments to officials, are mingled indiscriminately. (Information from Gil, Documents, pp. 240 #42). A previous PGP description listed this fragment as containing a "Responsum of the Gaon Shelomo b. Yehuda," but this appears to be erroneous. Recto also contains a letter draft in the hand of Avraham b. Natan, reporting that he sent what was bestowed upon him. Mentions several names: Tiqva; Shibl; [...] b. Abū Naṣr [...]; Ibn al-Abzāriyya; Ibn al-Qābila; Sālim; [...] ha-Kohen b. Yaʿīsh ha-Kohen; Abū Yaʿaqov; Ibn Nufayʿ; Saʿadya ha-Kohen.

T-S NS J292 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

TS NS J 292v Gil, Documents, pp. 240 Doc. #42 Accounting of the Qodesh ca. 1119-20 SH [12-2-86] (P)

 1. [ ] נע ען אב וען אלול וען תשרי וען מרחשון
 2. [ ] חרס ודרהמין חק נ[יר]וז וחק חרס וקבץ מן חק
 3. [קי]ראטין ען חכר אלדאר אליתימה וכמס דראהם
 4. [ען] שהר טבת מן שנת אתלא ושהר טבת כד
 5. [מ]ן שנת אתלא [ ]דרהם וחק ניסן מן שנת אתלא
 6. [ ]אברינא עליה אלסאכן וכמסה דראהם ו.
 7. [ ]ול פי מצאצה ען עיד אלכביר וארבע עשר
 8. [ ] דראהם תמאם אלדינאר אלדי//מן//אלסאכן וקבץ איצ[א]
 9. [קיר]אט ודרהם אלחרס [[ודנארין חק אייר וסיון מן]]
 10. [ ] [[אלגאריה כרג מנהא כמס דנאניר ללכסוה ודנארין]]
 11. [ ] סתה עשר דרהם מנהא דרהם ען חרס
 12. [ ] ותלת ורבע ען חכר וד דראהם וכד ויג דרהם ושהר
 13. [ ] דראהם ען אלעיד אלכביר ותלת ורבע ען חכר
 14. [ ]ר קירט ודרהם אלחרס וסת עשר דרהם
 15. אחד ועשרין דינאר אלא רבע ענד זוגה

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Verso

 1. . . . .  of blessed memory, for Av, Elul, Tishri, Marheshwan,

 2.  … nightwatch, and 2 dir. due for Nayrūz, and for nightwatch. Collected from the debt 

 3.  of 2 qīrāṭs for ḥikr for Dār al-Yatīma, and 5 dir. 

 4.  For the month of Teveth of the year 1431,7 and (also for) the month of Teveth, 24, 

 5.  of the year 1431 . . . dir. The debt for Nisan of the year 1431 

 6.  ... of which we released the lessee, and 5 dir. 

 7.  .... in Maṣāṣa for ʿīd al-kabīr, and 14 

 8.  .... dir., to complete the dinar (received) from the lessee. Also collected, 

 9. (9-10) 1 qīrāṭ and I dir. for nightwatch [and 2 dinars due for Iyyar and Siwan of the current (year?), less 5 dinars for clothes and 2 dinars.]

 10.  
 11.  ....16 dir., of which I dir. for nightwatch 

 12.  .... and 1⁄3+ 1⁄4 for ḥikr, 4 dir., 24, 13 dir. and the month of 

 13.  ....dir. For ʿīd al-kabī, 1⁄3+ 1⁄4 for ḥikr 

 14.  .... qīrāṭ and 1dir. for nightwatch. 16 dir. 

 15.  20 3⁄4 dinars owed by the wife of ....

 

T-S NS J292 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J292: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.